Služby

Standardní přeprava koní

Elitní přeprava v rámci sportovních a kulturních akcí, při nákupu a prodeji, v rámci volného času

Veterinární přeprava koní

Při akutním odvozu na a z veterinárního vyšetření na Fakultní veterinární klinice a Kliniku koní Heřmanův Městec.

Veterinární přeprava

Přeprava problémových a mladých (nezkušených) koní

Máte problémově naložitelného, popř. zcela nenaložitelného koně?

Váš kůň sice do přepravníku nastoupí, ale potom se chová sebedestruktivně?

Váš kůň nastoupí, ale neumí z vleku vycouvat bez otočení?

Váš kůň se v zatáčce navaluje na bočnici tak, že téměř upadne?

Na většinu těchto extrémů je řešení!

Dlouhodobě se se značnými úspěchy zabývám

přípravou na přepravu problémových jedinců

výukou nastupování do přepravníku (učí se koně i jejich majitelé)

nácvikem korektního couvání z vleku

samotným okamžitým naložením do přepravníku

speciální přepravou problémových koní se zaměřením na tzv. „lehací“ koně

výukou teorie a praxe jízdy soupravou přepravující koně, s hlavním zaměřením na bezpečnost přepravy

To vše na základě zdravého rozumu a principů partnerství, včetně dalších alternativních nekonvenčních metod, založených na rovnováze důvěry a respektu, individuálním přístupu a pochopení okamžitého psychického stavu koně.

Potřebujete přepravit koně?