Spolupráce s partnery
Horse Taxi + Přívěsy Jelínek - Spojení kvality ve prospěch koní
Prodejce přepravníků Böckmann
Využijte výhodné možnosti vytížení přepravní kapacity firmy Horse Taxi

Hipotéka přepravy koní

„Přeprava koní je v dnešních podmínkách tak samozřejmou činností, že se s ní v různé formě setkávají opravdu všichni chovatelé, majitelé a příznivci koní.“

Hipotéka přepravy koní je seriál vzdělávacích přednášek a praktických seminářů, zabývajících se etologií, etikou a welfare přepravy koní.

Teoretická část nabízí ucelené kompletní údaje o přepravě koní, obsahuje soubor informací, dosud nezveřejněných nikde v odborné literatuře, ani na internetu!

Praktické ukázky řeší specifické problémy s přepravou spojené – krom jiného např. chování koní během jízdy, praktické řešení konkrétních situací a samozřejmě také neustále řešené nakládání koní do přepravníku.

(Samotný název „Hipotéka“ má asociovat soubor (sbírku) vědomostí a znalostí s obecně koňskou problematikou, podobně jako bibliotéka = soubor knih, fonotéka = sbírka zvukových nahrávek nebo třeba apotéka, která zajišťuje souhrn léků a zdravotnické techniky...)

Motto seminářů

Přeprava bude koním vždy způsobovat stres, nepohodlí a ohrožovat jejich bezpečnost, vždy bude narušeno jejich welfare. Když už je tedy nutné je přemisťovat, nechť je to provedeno co nejohleduplněji, humánně a bezpečně.

Cíl seminářů

Nastínit známé a objasnit doposud nezohledněné aspekty přepravy koní. Prohloubení vědomostí a praktických znalostí umožní nakládat a přepravovat koně legislativně správně, s ohledem na jejich potřeby a individualitu.

Lektor

Pavel Čechovský - dlouholetý certifikovaný přepravce koní, znalec problematiky přepravy koní, včetně dopravní a veterinární legislativy. Co by zakladatel nestátního neziskového projektu Horse&Pet Emergency je známý jako horlivý zastánce welfare přepravovaných zvířat. Semináře popisují mnoho konkrétních situací během nakládání i samotného transportu. Lektor nastavuje mnoho i kontroverzních otázek, na všechny však navrhuje řešení.

Reference

Pravidelné semináře pro studenty Mendelovy zemědělské univerzity a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, lektorská činnost v rámci profesního vzdělávání přepravců zvířat (ICVI při VFU Brno), semináře pro další školy a vzdělávací instituce.

Cílová skupina

Profesionální přepravci, majitelé privátní přepravy koní, studenti vysokých a středních škol s veterinárním nebo agro zaměřením, obecně široká koněmilná veřejnost…

Svoje teoretické informace i praktické zkušenosti zde získají zejména ti, kteří koně (svoje, nebo i cizí) sami nakládají a převáží a chtějí svoje znalosti ještě zdokonalit ve prospěch přepravovaných zvířat.

„Abychom se stali kvalitními přepravci a úspěšnými „nakladači“ koní, musíme zejména zapracovat sami na sobě a změnit se. U řízení přepravníku i u nakládání je potřeba se vnitřně zklidnit, veledůležitá je celková empatie, vcítění se do myšlení koně, atd. Hipotéka tedy pracuje s psychologií koňskou, ale i lidskou.“

Hlavní partneři projektu Hipotéka přepravy koní

La Sard – krmné směsi a doplňky pro koně (www.LaSard.cz)
Přívěsy Jelínek – prodejce koňských přepravníků Böckmann (www.PrivesyJelinek.cz)

Nabídka jednotlivých seminářů

Semináře Hipotéky přepravy koní má 5 variant:

Hipotéka přepravy koní I

je pouze teoretická přednáška, doplněná PP prezentací s fotografiemi a videi, v celkové délce 3 – 6 vyučovacích hodin.

Cena: od 500,-Kč/hod.(lektor není plátce DPH). K uskutečnění přednášky je nutné zajistit vhodnou místnost s přípojkou 220V. Projektor, počítač a plátno je vlastní. Cestovní náklady 6,-Kč/km. Počet účastníků není omezen, ideální počet ca. 5 – 20 osob.

Hipotéka přepravy koní II

zahrnuje výše uvedenou teoretickou přednášku, na kterou navazují praktické ukázky manipulace s koňmi u přepravníku, popř. ukázka naložení problémového koně, pokud se takový v místě najde.

Celková cena za tuto variantu je 5.000,-Kč (lektor není plátce DPH). K uskutečnění přednášky je nutné zajistit vhodnou místnost s přípojkou 220V. Projektor, počítač a plátno je vlastní. Nutný je také prostor pro uskutečnění praktické ukázky. Cestovní náklady: 6,-Kč/km bez přepravníku, 10,-Kč/km s přepravníkem. Počet účastníků není omezen, ideální počet ca. 5 – 20 osob.

Hipotéka přepravy koní III

teoretická přednáška, tentokrát zaměřená na konkrétní nástrahy přepravy koní, problémy při nakládání a přepravě. Na přednášku v tomto případě navazuje práce s více (max. počet je 3) na přepravu či nakládání problémovými koňmi. Jde o ukázku opravdu speciální práce s tzv. nepřevozitelnými koňmi. K uskutečnění přednášky je nutné zajistit vhodnou místnost s přípojkou 220V. Projektor, počítač a plátno je vlastní. Nutný je také prostor pro uskutečnění praktické ukázky.

Celková cena této varianty je 9.000,-Kč (lektor není plátcem DPH). Cestovní náklady: 6,-Kč/km bez přepravníku, 10,-Kč/km s přepravníkem. Počet účastníků není omezen, ideální počet ca. 5 – 20 osob.

Hipotéka přepravy koní IV

obsáhlá víkendová (dvoudenní) akce, kterou lze bez nadsázky nazvat „autoškola přepravy koní“. V  oficiální autoškole sice absolvent získá oprávnění pro tahání těžkých vleků. Praktické znalosti s přepravou koní však už musí získávat sám, např. praxí. Metodika a pomůcky této vzdělávací varianty umožňují, aby koně nemuseli sloužit jako „zkušební tréninkový materiál“. V praxi se jedná o teoretickou přípravu pro řízení soupravy s těžkým vlekem se zvířetem, ale hlavně účastník získá praktické rady během řízení takovéto soupravy. Kurz je určen pro 8 účastníků, podmínkou je vlastnictví řidičského oprávnění skupiny alespoň B+E.

Cena pro jednoho účastníka je 3.900,-Kč (pořadatel kurzu není plátce DPH). V této ceně je započten honorář lektora, náklady na cvičné jízdy se soupravou a amortizace tažného vozidla s koňovlekem, pronájem učeben a prezentační techniky, pronájem autocvičiště atd.

Hipotéka přepravy koní V

sestavení náplně semináře dle individuálního přání a možností zájemce.

Cestovní náklady na dopravu lektora (a případně i přepravníku) lze snížit spojením několika seminářů v okolí.

Dotační období 2014-2020 je příznivé pro získání příspěvků na vzdělávání. Náklady na zorganizování seminářů Hipotéky přepravy koní lze tedy snížit i z těchto zdrojů.

 

 

Vzdělávacího seriálu, nebo jen jednotlivých seminářů se lze zúčastnit dvěma způsoby. Jednodušší je najít na webu, nebo FB probíhající seminář a přihlásit se do něj. Nebo také lze školení uspořádat ve vaší stáji, škole, klubu apod.

Další informace a aktuality o projektu na Facebooku

Organizace seminářů a kontakt na lektora.


Nabídka - Vozový park - Ceník - Foto - Videogalerie - Reference - O mně a koních - Návštěvní kniha - Další nabídka - Hipotéka - Kontakt
Copyright Horse Taxi © 2011