Spolupráce s partnery
Horse Taxi + Přívěsy Jelínek - Spojení kvality ve prospěch koní
Prodejce přepravníků Böckmann
Využijte výhodné možnosti vytížení přepravní kapacity firmy Horse Taxi

Pokud hledáte seriozní, cenově dostupnou, certifikovanou přepravu koní
s nenahraditelnými zkušenostmi, jste na správném místě!

  Horse Taxi totiž oproti ostatním nabízí navíc:
 • téměř dvacetiletou historii a zkušenosti – stovky bezproblémově převezených zvířat, desítky napravených tzv. nepřevozitelných koní... Nic neriskujete, kůň bude vždy v pořádku naložen a bez problémů převezen
 • non-stop časovou flexibilitu – přeprava koní je hlavní činností, není problém podřídit se vašim časovým požadavkům. Pokud jsem již ve vašem termínu obsazen a cestu nelze přesunout, zajistím vaši přepravu za standardních podmínek jiným zkušeným přepravcem
 • maximální legislativní soulad s aktuálními předpisy pro přepravu zvířat – neriskujete problémy s kontrolními orgány
 • speciální přepravu - problémových, mladých, nezkušených koní...
 • tažné vozidlo i přepravník v prvotřídním technickém stavu – nadstandardní koňovlek Böckmann Big Champion model 2011 zejména svým luxusním podvozkem eliminuje negativní vlivy stavu vozovky na zdravotní a psychický stav přepravovaných jedinců
 • komfortní vybavení přepravníku – nucená ventilace, digitální registrační teploměr a kamerový systém zajistí maximální dostupnou pohodu koní
 • pojištění všech přepravovaných koní – univerzálně do částky 500.000,-Kč
 • propracovaný systém vytížení prázdných cest – podstatné snížení nákladů na vaši přepravu a tím snížení ceny pro vás
 • možnost najmutí profesionálního řidiče pro přepravu vaší soupravou
 • osobní přístup ke každé objednávce a ke každému přepravovanému koni
 • Neexperimentujte a neriskujte svoji bezpečnost a zdraví svého koně!
Do
galerie
...
  Speciální nabídka pro majitele "problémových" koní
 • máte problémově naložitelného, popř. zcela nenaložitelného koně?
 • máte koně, kterého je vždy nutné před přepravou "přispat"?
 • Váš kůň sice do přepravníku nastoupí, ale potom se chová sebedestruktivně?
 • nebo již "zlikvidoval" několik přepravníků?
 • Váš kůň nastoupí, ale neumí z vleku vycouvat bez otočení?
 • Váš kůň se v zatáčce navaluje na bočnici tak, že téměř upadne? Nebo si snad již někdy lehl?
 • oslovili jste známého trenéra či zaříkávače a oni Vám s problémem nejenom nepomohli, ale ještě ho zhoršili?
 • prožíváte Vy sami před každou přepravou a během ní značné trauma?!?
NA VĚTŠINU TĚCHTO EXTRÉMŮ JIŽ EXISTUJE ŘEŠENÍ!
  Dlouhodobě se (viz. Návštěvní kniha) se značnými úspěchy zabývám:
 • přípravou na přepravu problémových jedinců
 • výukou nastupování do přepravníku (učí se koně i jejich majitelé)
 • nácvikem korektního couvání z vleku
 • samotným okamžitým naložením do přepravníku.
 • speciální přepravou problémových koní se zaměřením na tzv. „lehací“ koně
 • prací s "problémovými" jedinci ze země
 • výukou teorie a praxe jízdy soupravou přepravující koně, s hlavním zaměřením na bezpečnost všech zúčastněných
 • To vše na základě principů partnerství a dalších alternativních nekonvenčních metod, založených na rovnováze důvěry a respektu, individuálním přístupu a pochopení okamžitého psychického stavu koně.
 • Důležité!!!
  Výuku lze z důvodu snížení nákladů zorganizovat i jako "stáž" pro více účastníků se svými koňmi. Protože však problémové koně většinou nelze přepravovat, je optimální, aby tito byli z jedné stáje, popř. mohli se dopravit na místo školení "po kopytě".
Do
galerie
...
Do
galerie
...

Copyright Horse Taxi © 2011